Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens van Novus Dahle GmbH

Gebruik van Google Analytics en cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief een deel van uw IP-adres) wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten op te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies door instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.

Persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens worden door ons geregistreerd, wanneer u deze gegevens, bijv. in het kader van een aanvraag, registratie of bestelling van de Newsletter hebt verstrekt. ?Indien u uw persoonsgebonden gegevens aan ons ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze alleen voor dat doel, waarvoor u ze aan ons hebt meegedeeld. De gegevens worden in de door u verstrekte omvang door ons opgeslagen en in het kader van het doel, waarvoor u ze aan ons hebt meegedeeld, aan ondernemingen doorgegeven, die tot de emco Group Lingen behoren en onder http://www.erwin-mueller-gruppe.de kunnen worden opgevraagd.

Informatierecht
Volgens de wet 'bescherming persoonsgegevens' hebt u recht op kosteloze informatie over de over u opgeslagen gegevens, evenals evt. recht op het rectificeren, blokkeren of wissen van die gegevens. Bij vragen over het inwinnen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens, bij het verstrekken van inlichtingen, rectificeren, blokkeren of wissen van gegevens, evenals het herroepen van verstrekte goedkeuringen, verzoeken wij u contact op te nemen met de:

Tim Stegemann
Erwin Müller GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen (Ems)
Tel: +49 (0) 591 9140 0
t.stegemannnoSpam@emco.de